Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Wij staan ook garant voor onze behandelingen, onze materialen en onze administratie. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne is hiervan een goed voorbeeld. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij. Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken:

  • Kwaliteitsactiviteiten
  • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Bijwonen themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Lezen vakliteratuur
  • Opstellen kwaliteitsjaarverslag