Tarieven

De tandartstarieven voor 2020 zijn bekend gemaakt.

Hieronder staan alle tandartstarieven per onderwerp gerangschikt die gelden met ingang van 1 januari 2020. Het zijn de maximaal in rekening te brengen tarieven door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren. De tandartstarieven 2020 zijn iets hoger dan in het vorige jaar.

https://puc.overheid.nl/doc/PUC_269334_22/2/#6c80d905-96de-4907-bbff-aea5ee79d20a

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een vaste tarief gekoppeld.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze tandartsenpraktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.